Potrzebujesz pomocy? 

 

Beata ma 20 lat doświadczenia
w handlu artykułami medycznymi

603 482 526

32 335 53 15

sklep@infusion.pl

Dlaczego warto u nas kupować?

 

Specjalizujemy się w obsłudze klienta z pompą insulinową.
Gwarantujemy profesjonalne wsparcie i pomoc na każdym etapie realizacji zamówienia.
Dysponujemy całym asortymentem do pomp dostępnych na rynku.
Mamy 20 lat doświadczenia w sprzedaży wysyłkowej.

Sklep przyjazny diabetykom z pompą insulinową

Wersje językowe
Regulamin sklepu

Regulamin sklepu internetowego Infusion.pl

Sklep internetowy Infusion.pl (zwany dalej Sklepem) działający pod adresem http://www.infusion.pl jest platformą prowadzoną przez Infusion.pl Agata Banaszkiewicz (zwaną dalej Firmą) z siedzibą w Warszawie, ul. Aleja Wojska Polskiego 27/35, NIP: 8981158152, REGON 016417331.

§1

Zakres ważności regulaminu

Regulamin Sklepu obowiązuje zarówno Firmę jak i Klientów, w momencie zawarcia umowy kupna.

 

§2

Umowa kupna

Przedstawienie asortymentu w Sklepie jest niezobowiązujące i niewiążące i nie przedstawia oferty w sensie Kodeksu Cywilnego. W Sklepie Klient składa ofertę umowy kupna. Wraz z odesłaniem zamówienia przez Klienta umowa kupna nie dochodzi jeszcze do skutku. Klient otrzymuje potwierdzenie drogą elektroniczną, iż Firma otrzymała zamówienie (tzw. potwierdzenie zamówienia). To potwierdzenie zamówienia nie jest jeszcze zawiązaniem umowy, lecz ma na celu poinformowanie Klienta, iż zamówienie dotarło do Firmy.

 

Zawarcie umowy kupna następuje w momencie, gdy Firma przyjmie zamówienie Klienta, wysyłając zamówiony towar i potwierdzając to drugim e-mailem (potwierdzenie wysyłki). Umowa kupna zostaje zapisana w bazie danych Firmy, w celu realizacji zamówienia. Może ona zostać udostępniona Klientowi - oprócz potwierdzenia wysyłki drogą elektroniczną - jeżeli wykaże on szczególne zainteresowanie ponownym przekazaniem tej umowy.

Firma zastrzega sobie prawo anulowania zamówień - również bez podania powodu. Umowa kupna zostaje zawarta wyłącznie w języku polskim.

 

§3

Pouczenie o odstąpieniu od umowy

1.Prawo zwrotu towaru

Klient może odstąpić od umowy kupna bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od jej zawarcia, wysyłając oświadczenie o odstąpieniu od umowy na formularzu, który dostępny jest na stronie internetowej Sklepu, jak i napisane własnoręcznie na kartce lub przesłane droga elektroniczną. Termin odstąpienia od umowy liczy się od następnego dnia po otrzymaniu towaru przez odbiorcę. W celu dotrzymania terminu odstąpienia od umowy wystarczy wysłanie w określonym czasie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy kierować do:

Infusion.pl
ul. Młyńska 8
44-100 Gliwice
603 482 526
sklep@infusion.pl
 

2. Konsekwencje unieważnienia umowy

W przypadku prawomocnego unieważnienia umowy, obie strony zobowiązane są do wzajemnego zwrotu otrzymanych świadczeń. Jeżeli Klient nie może zwrócić Firmie otrzymanych świadczeń w całości lub częściowo, lub towar może zostać zwrócony tylko w gorszym stanie, wtedy Klient może zostać zobowiązany do rekompensaty utraconej wartości towaru. Nie obowiązuje to w przypadku zwrotu zamówionych towarów, jeśli spadek ich wartości nastąpił wyłącznie w wyniku sprawdzenia przez Klienta ich funkcjonalności, tak jak byłoby to możliwe w przypadku zakupów dokonanych w stacjonarnym sklepie. Utraty wartości i związanego z tym obowiązku zwrotu równowartości można uniknąć poprzez zaniechanie korzystania z zamówionych artykułów jak ze swojej własności, jak również wszelkich czynności wpływających negatywnie na ich stan.

W przypadku odstąpienia od umowy Firma zobowiązana jest do zwrotu kosztów dostarczenia towaru (za transport od Firmy do Klienta). W takiej sytuacji Firma zwraca jedynie koszty najtańszego zwykłego sposobu przesyłki dostępnego w swojej ofercie, bez względu na to, jaki środek transportu został wybrany w momencie składania zamówienia.

Klient musi pokryć koszty bezpośrednio związane ze zwrotem towaru po złożeniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy, czyli odesłaniem rzeczy do sprzedawcy.

Zobowiązania dotyczące zwrotu płatności muszą zostać uregulowane w ciągu 14 dni. Termin ten rozpoczyna się dla Klienta w momencie nadania oświadczenia o odstąpieniu od umowy kupna, a dla Firmy od momentu otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Zwrot środków wpłaconych przez Klienta następuje przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, chyba że wyraził on zgodę na inny sposób zwrotu. 

Jeżeli wartość zamówienia po dokonaniu zwrotu towaru pozostanie mniejsza niż 300 złotych (kwota zamówienia uprawniająca do darmowej wysyłki) zwrócona kwota za towar zostanie pomniejszona o koszt wysyłki.

Przesyłkę zwrotną należy odesłać na następujący adres:

Infusion.pl
ul. Młyńska 8
44-100 Gliwice
 
  

§4

Gwarancja i odpowiedzialność

We wszystkich przypadkach wad towaru, w trakcie okresu gwarancji mają zastosowanie - po spełnieniu prawnie określonych wymagań - wszelkie ustawowe roszczenia dotyczące zwrotu, reklamacji, naprawy i wymiany towaru w całości lub części. Prawo do zmniejszenia bądź potrąceń należnej kwoty ma zastosowanie tylko wtedy, gdy roszczenia są prawomocne, niepodważalne lub zostały uznane przez Firmę w formie pisemnej. Termin przedawnienia w odniesieniu do ustawowych gwarancji wynosi dwa lata od dnia wydania towaru Klientowi. Jeśli dostarczone produkty wykazują oczywiste wady materiału lub produkcji, w tym także uszkodzenia powstałe w trakcie transportu, należy zwrócić się do serwisu klienta Firmy.

Kupujący mogą składać reklamacje dotyczące zakupionych towarów jeżeli mają one wadę fizyczną lub prawną. Reklamacje będą rozpatrywane przez Infusion.pl na zasadach określonych w bezwzględnie obowiązujących przepisach prawa.

 

1. Zniszczenie w transporcie:

Należy dokładnie sprawdzić stan przesyłki przy kurierze. W przypadku stwierdzonych uszkodzeń zewnętrznych przesyłki prosimy o spisanie protokołu szkody z kurierem i niezwłoczne przesłanie go na adres: sklep@infusion.pl. Można odmówić przyjęcia uszkodzonej przesyłki podając jako powód odmowy rodzaj uszkodzenia paczki. Jeśli uszkodzenie zostanie stwierdzone po odjeździe kuriera, należy jak najszybciej skontaktować się z firmą kurierską, protokół spisany następnego dnia mogą nie być honorowane przez firmy kurierskie przy zgłaszaniu reklamacji uszkodzeń w transporcie.

 

2. Zakupiony towar jest wadliwy:

Reklamując towar na podstawie gwarancji w sklepie Infusion.pl działamy jako pośrednik, który przekaże towar do producenta.

Aby dostarczyć nam reklamowany towar prosimy o skorzystanie z jednej z dwóch możliwości:

  • Odesłanie go na adres: Infusion.pl, ul. Młyńska 8, 44-100 Gliwice, 
  • Zgłoszenie się osobiście do naszego sklepu Infusion.pl, ul. Młyńska 8, 44-100 Gliwice.

W obu przypadkach prosimy o dołączenie do zwracanego towaru wypełnionego formularza reklamacyjnego.

Formularz reklamacyjny

 

3. Towar niezgodny z umową:

Można złożyć reklamację w trybie rękojmi. Czas powiadomienia kupującego o stanowisku Infusion.pl w wypadku wybrania tego trybu wynosi 14 dni.

 

Bez względu na wybranie trybu reklamacji prosimy o zgłoszenie reklamacji drogą mailową na adres:  sklep@infusion.pl i wpisanie w treści maila:

  • numeru zamówienia lub faktury
  • powód reklamacji oraz żądany sposób rozpatrzenia reklamacji

 

W ciągu 14 dni od dnia otrzymania przesyłki zwrotnej udzielimy odpowiedzi:

  • W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji natychmiast zamienimy go na nowy lub zwrócimy pieniądze.
  • W przypadku opinii negatywnej przekażemy pisemne, szczegółowe uzasadnienie podjętej decyzji.

 

§5

Ceny i koszty przesyłki

Za zamówienie powyżej 300 złotych Firma nie obciąża kosztami wysyłki.

Obowiązują ceny, które są aktualne w Sklepie w chwili zamówienia towaru i wskazane na stronie informacyjnej "Termin i koszty wysyłki" http://infusion.pl/pl/i/Termin-i-koszty-wysylki/30. Okres trwania ograniczonych czasowo promocji jest podany w Sklepie. Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT (aktualnie 8% lub 23%).  Klient realizujący zlecenia na zaopatrzenie medyczne, czyli Klient refundacyjny, nie ponosi kosztów wysyłki (za wyjątkiem zakupu samych zbiorników na insulinę poniżej 300 zł, wtedy koszty wysyłki są naliczane). Powyższe warunki dotyczą jedynie przesyłek wysyłanych na terytorium Polski.

 

§6

Dostawa towaru

Firma dostarczy zamówiony towar na adres podany przez Klienta przy składaniu zamówienia.

Wysyłka towarów następuje w dni robocze w terminie do 24 godzin (chyba że termin wysyłki wskazany w opisie produktu stanowi inaczej) od momentu odnotowania wpłaty za zamówienie (i otrzymania dokumentów refundacyjnych przy wyborze zamówienia refundacyjnego). O wysłaniu towaru Firma informuje mailowo, podając numer przesyłki. Rano, w dniu doręczenia paczki, Klient powinien otrzymać SMS od firmy kurierskiej informujący o zamiarze doręczenia, jeżeli wybrał dostawę kurierską DPD. Czas doręczenia na podstawie regulaminów poszczególnych przewoźników to 4-6 dni roboczych od dnia nadania dla przesyłki poleconej Poczty Polskiej, następny dzień roboczy od dnia nadania dla kuriera DPD i InPost oraz drugi dzień roboczy po dni nadania dla Pocztex 48 i Paczkomatów.

Jeżeli zamówiony produkt nie jest dostępny w magazynie  i umowa kupna nie dojdzie do skutku, Firma zastrzega sobie prawo do zaproponowania Klientowi artykułów podobnych do zamówionych. Klient nie jest zmuszony do akceptacji tej opcji.

W razie opóźnień dostawy Firma informuje Klienta niezwłocznie o przypuszczalnym czasie realizacji,  dopuszczając jednocześnie rezygnację z zamówienia.

  

§7

Metody płatności, termin płatności, zwłoka

Metody płatności możliwe do wyboru przy składaniu zamówienia to: karta kredytowa, e-przelew, e-transfer (wyświetlane jako Płatności elektroniczne), przelew na polskie konto bankowe, płatność za pobraniem (niedostępna dla klienta nierefundacyjnego przy pierwszym zamówieniu), gotówka, eRaty (dostępna wyłącznie przy zakupie pompy insulinowej). W określonych przypadkach Firma zastrzega sobie prawo akceptacji jedynie niektórych metod płatności. Firma nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty.

Dane do przelewu na polskie konto bankowe: 

12 1140 2004 0000 3502 3127 8263

Infusion.pl, Aleja Wojska Polskiego 27/35, 01-515 Warszawa

Za płatności elektroniczne doliczana jest prowizja od płatności wynosząca 1,4% wartości towaru. Rozliczenia transakcji kartą kredytową, e-przelewem i e-transferem przeprowadzane są za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego Dotpay. Przedmiotowe usługi świadczy Dotpay S.A. z siedzibą w Krakowie, przy ul. Wielickiej 72, 30-552 Kraków, NIP 6342661860, REGON 240770255, wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000296790, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Kraków-Śródmieście w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 4.000.000,00 złotych, kapitale wpłaconym 4.000.000,00 złotych, na podstawie Regulaminu usług dostępnego pod adresem: http://www.dotpay.pl/o_serwisie/regulaminy/

logo dotpay

eRaty obsługiwane są przez Santander Consumer Bank S.A. z siedzibą we Wrocławiu ul. Strzegomska 42c, zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000040562, o kapitale zakładowym wpłaconym w całości w wysokości 520.000.000,00 zł, REGON: 012736938, NIP: 527-20-46-102.

 

§8

Ochrona danych osobowych

Ochrona danych osobowych Klienta, prywatności, a także przestrzeganie praw Klienta do stanowienia o gromadzeniu, przetwarzaniu i rozprzestrzenianiu danych osobowych to najwyższe priorytety Firmy. Polityka ochrony danych osobowych jest zgodna z polską Ustawą o ochronie danych osobowych.

Przekazywanie danych Klienta nieupoważnionym osobom trzecim jest wykluczone.

1.Używanie cookies

Cookies to alfanumeryczne pliki tekstowe, które za pośrednictwem przeglądarki są przez nas przekazywane na Państwa twardy dysk komputera. Większość procesów handlu e-commerce byłaby bez tej techniki niemożliwa do realizacji. Dzięki cookies możliwe jest na przykład tworzenie wirtualnego koszyka zakupów.

Po zameldowaniu się (loginem i hasłem) na naszej stronie tworzona jest tak zwana sesja cookies, dzięki której są Państwo identyfikowani w trakcie wizyty. Po wylogowaniu się ze sklepu dane sesji cookies są automatycznie usuwane.

Podczas wizyty w Sklepie powstają także trwałe pliki cookies, które są zapisywane na twardym dysku Państwa komputera. Dzięki temu system zapamiętuje zawartość Państwa koszyka w trakcie zakupów i w przypadku następnej wizyty na naszej stronie. Służy to także uniknięciu nadużyć takich jak tworzenie podwójnych kont. Dzięki cookies zapamiętywane są także wyniki wyszukiwania. Umożliwiają również zapamiętanie Państwa loginu i hasła wpisywanych w pola rejestracji.

Trwałe pliki cookies nie zawierają żadnych danych osobowych. Imię, nazwisko, e-mail albo adres IP nie są za ich pośrednictwem zapisywane. Nie służą one tworzeniu indywidualnego profilu aktywności klienta.

Mogą Państwo dezaktywować zapisywanie plików cookies przy pomocy ustawień przeglądarki, ograniczyć je do określonych stron internetowych lub też zażądać powiadomień w przypadku wysyłania cookies. W każdym momencie można także usunąć pliki cookies z twardego dysku komputera. Prosimy jednak zwrócić uwagę, iż korzystanie z usług Sklepu może być częściowo lub całkowicie niemożliwe, jeśli niektóre z plików cookies będą zablokowane. Więcej informacji na temat ustawień plików cookies znaleźć można w tematach pomocy przeglądarki internetowej.

2.Google Analytics

Nasza strona wykorzystuje Google Analytics, narzędzie analiz internetowych Google Inc. („Google”). Google Analytics używa plików tekstowych cookies, zapisanych na twardym dysku Państwa komputera, do przeprowadzania analizy korzystania ze stron internetowych. Informacje generowane przez cookies (w tym adres IP) dotyczące korzystania z naszej strony wysyłane są na serwery Google w Stanach Zjednoczonych i tam też zapisywane. Google używa tych danych do oceny sposobu korzystania z witryny, do tworzenia raportów dla operatorów witryn (dotyczących ruchu na stronie) oraz do świadczenia innych usług związanych z witrynami internetowymi. Google przekazuje te informacje także osobom trzecim, o ile jest to w zgodzie z obowiązującym prawem lub jeśli osoby trzecie opracowują te dane na zlecenie Google. Google w żadnym wypadku nie łączy Państwa adresu IP z innymi danymi będącymi w jej posiadaniu. Można ograniczyć instalację plików cookies poprzez odpowiednie ustawienia przeglądarki. Prosimy jednak zwrócić uwagę, że w tym wypadku nie można korzystać ze wszystkich funkcji dostępnych na stronie. Korzystając z naszej strony, zgadzają się Państwo na przetwarzanie danych osobowych przez Google w opisany sposób i do wyżej wymienionych celów.

3. Wgląd w Państwa dane osobowe

W każdej chwili mają Państwo dostęp do swoich danych osobowych poprzez zalogowanie się loginem i hasłem. Mają Państwo prawo do wglądu, zmiany i usunięcia tych danych. Jeśli zapomną Państwo swoje hasło, należy skorzystać ze specjalnej opcji. Na stronie Sklepu znaleźć można następujący link: „Nie pamiętasz hasła? Kliknij tutaj“. Prosimy wprowadzić swój adres e-mail, z którego korzystają Państwo na naszej stronie i odesłać formularz. Na podany adres odeślemy Państwu hasło zastępcze. Ten sposób weryfikacji jest pozbawiony ryzyka nawet w przypadku gdy ktoś niepowołany próbuje uzyskać dostęp do Państwa danych - ponieważ hasło zastępcze wysyłane jest na adres mailowy, do którego dostęp mają tylko Państwo.

4. Ochrona danych w firmie

Firma przestrzega wszelkich ustawowych regulacji dotyczących ochrony danych osobowych, a także wewnętrznych przepisów w tej materii. Wszyscy pracownicy Firmy zobowiązali się pisemnie do przestrzegania przepisów i wytycznych związanych z ochroną danych osobowych i ich bezpieczeństwa, jak również ochrony tajemnicy danych osobowych.

5. Opineo

Sklep oświadcza, iż jest administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002r Nr 101, poz. 926 ze zm.; dalej: Ustawa) i że spełnia wszystkie wymogi przewidziane przez Ustawę. W przypadku korzystania z narzędzi „Wiarygodne Opinie” (potransakcyjne ankietowanie użytkowników), Sklep powierza Opineo.pl zgodnie z art. 31 Ustawy przetwarzanie danych osobowych (adresów e-mailowych) użytkowników w celu przeprowadzenia badania opinii użytkowników (badanie opinii publicznej) w przedmiocie przeprowadzonej pomiędzy użytkownikiem a sklepem internetowym transakcji. W przypadku braku wypełnienia ankiety przez użytkownika w terminie 14 dni od daty wysłania ankiety, przekazany adres e-mailowy użytkownika jest trwale usuwany z bazy Opineo.pl. Sklep oświadcza, iż powyższe działanie jest zgodne ze wszelkimi wymogami przewidzianymi przez Ustawę, w szczególności w zakresie gromadzenia i przetwarzania danych osobowych użytkowników.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl