1. Kupujący będący Klientem może odstąpić od umowy bez podania jakiejkolwiek przyczyny w terminie 14 (czternastu) dni od dnia odebrania zamówienia, z zastrzeżeniem pkt. 2 poniżej.

 

2. Produkty lecznicze, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyroby medyczne wydane z Firmy co do zasady nie podlegają zwrotowi. Produkty lecznicze oraz wyroby medyczne mogą zostać zwrócone do Firmy wyłącznie z powodu ich wady jakościowej, niewłaściwego ich wydania lub sfałszowania produktu leczniczego.

 

3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Konsument powinien poinformować Firmę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia przesłanego na adres poczty elektronicznej sklep@infusion.pl lub pocztą na adres Infusion.pl, Młyńska 8, 44-100 Gliwice, w terminie 14 (czternastu) dni od dnia odebrania przesyłki zawierającej zamówione towary. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy wysłać informację dotyczącą wykonania prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

 

4. Zwrot towarów powinien nastąpić w terminie 14 (czternastu) dni od dnia, w którym Konsument odstąpił od umowy. Do zachowania tego terminu wystarczy odesłanie towarów Firmie przed upływem terminu 14 dni.

 

5. Przesyłki ze zwracanymi towarami należy przesłać lub dostarczyć osobiście na adres: Infusion.pl, Młyńska 8, 44-100 Gliwice.

 

6. Zwracane towary należy odesłać Firmie wraz z kartą gwarancyjną (dla towarów, na które udzielono gwarancji) oraz oświadczeniem o odstąpieniu od umowy. Sugerujemy opatrzenie przesyłki ze zwracanymi towarami informacją „ZWROT TOWARU”.

7. Sugerujemy również odesłanie zwracanych towarów w miarę możliwości w oryginalnym opakowaniu, z oryginalnymi banderolami, bez jakichkolwiek znamion ingerencji w ich konstrukcję lub śladów korzystania z nich. Klient odpowiada za zmniejszenie wartości towaru wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.

 

8. Prosimy o odpowiednie zabezpieczenie zwracanych towarów i nieodsyłanie ich w kopertach lub kopertach bąbelkowych.

 

9. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towarów. Firma nie przyjmuje przesyłek za pobraniem.

 

10. W przypadku terminowego odstąpienia od umowy oraz terminowego odesłania zwracanego zamówienia do Firmy, Firma zwróci Klientowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia towaru innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Firmę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Firma została poinformowana o decyzji Klienta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.