Realizacja zleceń refundacyjnych za bieżący miesiąc jest możliwa tylko i wyłącznie do godziny 15.00 ostatniego roboczego dnia tego miesiąca.