UWAGA: nie trzeba wysyłać do nas dokumentów refundacyjnych wystawionych elektronicznie, wystarczy w uwagach do zamówienia podać swój PESEL i Unikalny Numer Identyfikacyjny zlecenia np.: 1-20-000773040-3.

Jedynie zlecenia wystawione na starych drukach należy niezwłocznie przesłać  na nasz adres: Młyńska 8, 44-100 Gliwice

 

 Transmiter jest kompatybilny TYLKO z pompą MiniMed™ 640G.

Jak dobrać odpowiedni osprzęt do urządzeń Medtronic? Kliknij

 

Medtronic
MMT-7811W2
2020-10-27