Potrzebujesz pomocy? 

 

Beata ma 20 lat doświadczenia
w handlu artykułami medycznymi

603 482 526

32 335 53 15

sklep@infusion.pl

Dlaczego warto u nas kupować?

 

Specjalizujemy się w obsłudze klienta z pompą insulinową.
Gwarantujemy profesjonalne wsparcie i pomoc na każdym etapie realizacji zamówienia.
Dysponujemy całym asortymentem do pomp dostępnych na rynku.
Mamy 20 lat doświadczenia w sprzedaży wysyłkowej.

Sklep przyjazny diabetykom z pompą insulinową

Wersje językowe
Refundacja NFZ

Refundacja na zbiorniki na insulinę, sensory i transmitery:

Informujemy, iż  5 grudnia 2017 r. Ministerstwo Zdrowia opublikowało projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniający rozporządzenie w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie. Projekt zakłada refundację zbiorników na insulinę do osobistej pompy insulinowej oraz Systemu Ciągłego Monitorowania Glikemii dla pacjentów do 26. roku życia z cukrzycą typu I. 

Zgodnie z Projektem rozszerzono wykaz wyrobów medycznych o następujące produkty diabetologiczne:


1. Zbiornik na insulinę do osobistej pompy insulinowej
Osobami uprawnionymi do otrzymania zlecenia na ww. wyroby medyczne będzie populacja pacjentów z cukrzycą typu I leczonych przy pomocy pompy insulinowej. W projekcie określono, że wyrób ten jest zaopatrzeniem miesięcznym, w ramach tego okresu pacjentowi przysługuje do 5 sztuk. Limit finansowania ustalono na poziomie 45 zł, przy odpłatności 30%.

2. Sensor/elektroda do Systemu Ciągłego Monitorowania Glikemii w czasie rzeczywistym (CGM-RT)
Osobami uprawnionymi do otrzymania zlecenia na ww. wyroby medyczne będzie populacja pacjentów do 26. roku życia z cukrzycą typu I leczonych przy pomocy pompy insulinowej, z nieświadomością hipoglikemii (brakiem objawów prodromalnych hipoglikemii z wykluczeniem hipoglikemii poalkoholowej). W projekcie określono, sensor/elektrodę jako zaopatrzenie miesięczne, w ramach tego okresu pacjentowi przysługuje do 4 sztuk. Limit finansowania ustalono na poziomie 600 zł, przy odpłatności 30%.

3. Transmiter/nadajnik do Systemu Ciągłego Monitorowania Glikemii w czasie rzeczywistym (CGM-RT)
Osobami uprawnionymi do otrzymania zlecenia na ww. wyroby medyczne będzie populacja pacjentów do 26. roku życia z cukrzycą typu I leczonych przy pomocy pompy insulinowej, z nieświadomością hipoglikemii (brakiem objawów prodromalnych hipoglikemii z wykluczeniem hipoglikemii poalkoholowej). W projekcie określono, iż transmiter/nadajnik jako zaopatrzenie wydawane będzie wydany raz na 8 miesięcy. Limit finansowania ustalono na poziomie 1000 zł, przy odpłatności 30%.

Poniżej link do strony Rządowego Centrum Legislacji:
http://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12305905/katalog/12475820#12475820

lub do pobrania tutaj

Projekt jest w trakcie konsultacji społecznych, które trwają do 12.12.2017 r.

W związku z obowiązującymi terminami, które są zależne od podpisu Ministra Zdrowia pod tym Rozporządzeniem, realizacji Zleceń NFZ na wymieniony asortyment należy spodziewać się nie wcześniej, niż od marca 2018, jeżeli oczywiście projekt zyska akceptację i podpis Ministra zostanie złożony.

Wszystkich użytkowników pomp insulinowych firm Medtronic czy Accu-Chek z systemem Dexcom mających wątpliwości co do przysługującej im refundacji na sensory i transmitery prosimy o kontakt bezpośrednio ze sklepem, odpowiemy na wszelkie pytania.

 

 

Realizujemy wnioski z terenu całej Polski na zaopatrzenie w zestawy infuzyjne do pomp insulinowych

 

 • Zamówienia refundacyjne złożone do godziny 12.00 drogą telefoniczną lub za pośrednictwem sklepu Infusion.pl dostarczamy następnego dnia roboczego pocztą kurierską,
 • Realizacja zamówienia zaczyna się natychmiast, bez zbędnego czekania na dokumenty (z wyjątkiem ostatniego tygodnia miesiąca refundacji, kiedy czekamy na dokumenty),
 • Nie pobieramy opłat za wysyłkę refundowanych wyrobów medycznych,
 • Pomagamy telefonicznie w doborze sprzętu i ustaleniu przysługującej ilości,
 • Oferujemy ciągłą sprzedaż pełnego asortymentu zestawów infuzyjnych, akcesoriów i osprzętu do pomp Medtronic i Accu-Chek,
 • Mamy prawie 20-letnie doświadczenie w realizacji zleceń NFZ.

 


zamawiasz w sklepie internetowym lub telefonicznie - otrzymujesz towar na następny dzień - my czekamy na Twoje dokumenty


  

Adres do wysyłki dokumentów refundacyjnych:

Infusion.pl, ul. Młyńska 8, 44-100 Gliwice

 

Zgodnie z brzmieniem ustawy refundacyjnej świadczeniobiorcom przysługuje, na zasadach określonych w ustawie, zaopatrzenie na wyroby medyczne, na zlecenie osoby uprawnionej, oraz ich naprawa. Kontynuacja zaopatrzenia w wyroby medyczne może odbywać się także na zlecenie pielęgniarki lub położnej ubezpieczenia zdrowotnego. Podstawą do zaopatrzenia w wyroby medyczne jest zlecenie na zaopatrzenie w wyroby medyczne ("część A") prawidłowo wystawione przez osobę uprawnioną do wystawienia zlecenia, potwierdzone do realizacji przez właściwy oddział wojewódzki NFZ, w którym zarejestrowany jest świadczeniobiorca.

W przypadku zaopatrzenia comiesięcznego świadczeniobiorca nie musi każdorazowo potwierdzać zlecenia w oddziale wojewódzkim NFZ przed jego realizacją. Przy tego typu cyklicznym zaopatrzeniu po wystawieniu zlecenia ("cześć A") na określony miesiąc przez uprawnionego lekarza lub osobę uprawnioną do kontynuacji, świadczeniobiorcy wydawane jest zlecenie na zaopatrzenie w wyroby medyczne ("część B") będące kartą potwierdzenia uprawnienia do zaopatrzenia w wyroby medyczne przysługujące comiesięcznie - ważne maksymalnie 12 miesięcy. "Część B" zlecenia wydaje oddział wojewódzki NFZ przy potwierdzeniu pierwszego zlecenia ("część A"). "Cześć B" zlecenia staje się własnością świadczeniobiorcy. Dzięki "części B" świadczeniobiorca nie musi co miesiąc potwierdzać refundacji w oddziale wojewódzkim NFZ. Przy kolejnym zleceniu na zaopatrzenie w wyroby medyczne ("część A") wystawionym przez osobę uprawnioną do wystawienia lub kontynuacji świadczeniobiorca przekazuje osobiście, lub wysyła "część A" i "część B" zlecenia bezpośrednio do Infusion. Infusion realizuje zlecenie i odsyła do świadczeniobiorcy "część B" zlecenia, a zachowuje dla siebie "część A".

Zlecenie na zaopatrzenie przysługujące comiesięcznie realizowane jest przez Infusion tylko z ważną "częścią B" zlecenia. Zlecenie na zaopatrzenie comiesięczne może być wystawione na okres nie dłuższy niż trzy kolejne miesiące. Zlecenie na zaopatrzenie comiesięczne może zostać zrealizowane wyłącznie w miesiącach, na które zostało wystawione, z wyłączeniem miesięcy, które upłynęły.

 


Jeśli jesteś nowym klientem i chcesz dokonać zakupu oraz skorzystać z refundacji NFZ prosimy o wcześniejsze zgłoszenie nam takiego zamiaru celem ustalenia procedury dostawy i zweryfikowania dokumentów. Nasz pracownik przyjmie zamówienie oraz zwróci szczególną uwagę na poniższe pozycje (zaznaczone na czerwono na załączonych wzorach zleceń, "części A" i "części B"):

1. Czy zlecenie zostało wypisane na obecnie obowiązującym formularzu

2. Czy jest czytelna pieczątka nagłówkowa: ZOZ-u, NZOZ-u itp. W przypadku NFZ małopolskiego konieczna jest również pieczątka komórki organizacyjnej

3. Czy jest czytelna data wystawienia zlecenia

 

Zlecenie "część A" jest ważne do końca ostatniego z miesięcy, na jakie zostało wystawione. Realizacja zlecenia za dany miesiąc jest możliwa tylko w danym miesiącu. Na przykład: w styczniu pacjent otrzymuje zlecenie "część A" na 30 sztuk zestawów na miesiące styczeń, luty i marzec. Jeżeli do końca stycznia zrealizuje to zlecenie, otrzyma 30 sztuk za wszystkie trzy miesiące. Jeżeli zrealizuje to zlecenie w lutym, otrzyma tylko 20 sztuk za luty i marzec. Jeżeli zrealizuje zlecenie w marcu, otrzyma tylko 10 sztuk za marzec.

Wiemy, że przepisy te nie są do końca czytelne, zachęcamy więc do kontaktu z nami - wszystko wyjaśnimy.

4. Czy jest czytelna pieczątka i podpis lekarza (lub innej osoby uprawnionej)

5. Czy jest odpowiedni KOD środka pomocniczego, np.:

 

P.091.00 - zestawy infuzyjne dla pacjentów powyżej 26 roku życia

P.091.01 - zestawy infuzyjne dla pacjentów do ukończenia 26 roku życia

P.091.02 - zestawy infuzyjne dla kobiet ciężarnych

6. Czy data wystawienia zlecenia "część A" mieści się w terminie ważności zlecenia "część B", czyli jakich miesięcy dotyczy zaopatrzenie

 


Przykładowo wypełnione wzory zleceń "cześć A" i "część B":

zlecenie Azlecenie B

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kliknij, aby zobaczyć dane teleadresowe Oddziałów Wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia

Wzór zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne - "część A" i "część B"

 

 

Zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie, zestawy infuzyjne do osobistej pompy insulinowej w ilości 10 sztuk miesięcznie są refundowane dla wszystkich diabetyków z cukrzycą typu 1: dla pacjentów do 26 roku życia, kobiet ciężarnych i pacjentów po 26 roku życia. 

Jak wynika z Rozporządzenia pełną refundacją (limit 300 zł miesięcznie = 10 zestawów) objęci są wszyscy pacjenci do 26 roku życia i kobiety ciężarne. Dla tych pacjentów przysługująca kwota refundacji to:

 • 300 zł - kwota refundacji przysługująca przy zleceniu na 1 miesiąc
 • 600 zł - kwota refundacji przysługująca przy zleceniu na 2 miesiące
 • 900 zł - kwota refundacji przysługująca przy zleceniu na 3 miesiące

Dla osób powyżej 26 roku życia z cukrzycą typu 1, korzystających z pompy insulinowej, refundacja jest częściowa. Udział własny świadczeniobiorcy wynosi 30%, dlatego przysługująca kwota refundacji to:

 • 210 zł - kwota refundacji przysługująca przy zleceniu na 1 miesiąc
 • 420 zł - kwota refundacji przysługująca przy zleceniu na 2 miesiące
 • 630 zł - kwota refundacji przysługująca przy zleceniu na 3 miesiące


Lista osób uprawnionych do wystawienia Zlecenia za zaopatrzenie w wyroby medyczne:

Dla osób do 26 roku życia:

 • Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie diabetologii
 • Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie pediatrii
 • Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie endokrynologii i diabetologii dziecięcej
 • Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie endokrynologii
 • Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie perinatologii
 • Lekarz podstawowej opieki zdrowotnej
 • Pielęgniarka lub położna, o której mowa w art. 15a ust. 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej
 • Kontynuacja zlecenia przez pielęgniarkę lub położną przez okres do 6 miesięcy od dnia określonego w dokumentacji medycznej

 

Dla osób powyżej 26 roku życia:

 • Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie diabetologii
 • Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chorób wewnętrznych
 • Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie endokrynologii
 • Lekarz podstawowej opieki zdrowotnej
 • Pielęgniarka lub położna, o której mowa w art. 15a ust. 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej
 • Kontynuacja zlecenia przez pielęgniarkę lub położną przez okres do 6 miesięcy od dnia określonego w dokumentacji medycznej

 

Dla kobiet ciężarnych:

 • Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie diabetologii
 • Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie położnictwa i ginekologii
 • Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie endokrynologii ginekologicznej i rozrodczości
 • Lekarz podstawowej opieki zdrowotnej
 • Pielęgniarka lub położna, o której mowa w art. 15a ust. 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej
 • Kontynuacja zlecenia przez pielęgniarkę lub położną przez okres do 6 miesięcy od dnia określonego w dokumentacji medycznej 
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl