UWAGA: Obowiązuje przyspieszony sposób wystawiania Zlecenia – wystarczy zadzwonić do lekarza, który wystawi zlecenie elektronicznie i poda jego Unikalny Numer Identyfikacyjny. W celu realizacji tego Zlecenia nie trzeba wysyłać do nas dokumentów refundacyjnych, wystarczy we wskazanych okienkach zamówienia podać swój PESEL i Unikalny Numer Identyfikacyjny zlecenia np.: 1-20-000773040-3. W przypadku pytań prosimy o kontakt ze sklepem: 32 3555315, 603482526, 603482528 wyjaśnimy wszelkie wątpliwości i odpowiemy na każde pytanie związane z wysyłkową realizacją Pani/Pana Zlecenia.

Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że możliwe jest wystawienie zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne w ramach teleporady. Pacjent, po pozytywnej weryfikacji zlecenia, otrzyma od wystawiającego zlecenie informację o wygenerowanym przez system e-ZWM numerze zlecenia (telefonicznie, email, SMS).

Realizacja zlecenia w sklepie medycznym lub aptece odbywa się po podaniu numeru zlecenia i numeru PESEL pacjenta, a w przypadku osób bez numeru PESEL daty urodzenia - bez wydruku papierowego. W przypadku dostarczenia wyrobu medycznego za pośrednictwem firmy kurierskiej, dopuszczalne jest niepotwierdzenie odbioru przez pacjenta (potwierdzenia dostawy dokonuje osoba dostarczająca przesyłkę, a apteka lub sklep ortopedyczny zachowuje dokument potwierdzający dostawę).


Sklep medyczny, apteka musi posiadać umowę z NFZ na realizację zaopatrzenia w wyroby medyczne wydawane na zlecenie oraz dostęp do systemu e-ZWM.

Centrala NFZ wskazuje na możliwość rozliczenia zrealizowanych zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne po pozytywnej weryfikacji dokumentów rozliczeniowych przekazanych przez świadczeniodawcę z wykorzystaniem systemów teleinformatycznych lub innych systemów łączności. Podstawa prawna: rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego (Dz. U. z 2020 r. poz. 433, 441 i 461).

W przypadku zamówienia internetowego lub mailowego złożonego po godzinie 16.00 ostatniego dnia roboczego miesiąca informujemy, że refundacja za dany miesiąc przepadnie, ponieważ sklep nie będzie miał możliwości zweryfikowania i odnotowania realizacji zlecenia w systemie e-ZWM w danym miesiącu. 

Zbiorniki na insulinę do osobistej pompy insulinowej są refundowane w ilości 5 sztuk miesięcznie dla wszystkich osób z cukrzycą typu I leczonych przy pomocy pompy insulinowej.
Udział własny Świadczeniobiorcy wynosi 30%, dlatego przysługująca kwota refundacji to:

- 31,50 zł - kwota refundacji przysługująca przy zleceniu na 1 miesiąc (dopłata 13,50 zł)

- 63,00 zł - kwota refundacji przysługująca przy zleceniu na 2 miesiące (dopłata 27 zł)

- 94,50 zł - kwota refundacji przysługująca przy zleceniu na 3 miesiące (dopłata 40,50 zł)


Lista osób uprawnionych do wystawienia Zlecenia na zaopatrzenie w zbiorniki na insulinę to:

- Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie diabetologii

- Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie pediatrii

- Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie perinatologii

- Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie endokrynologii i diabetologii dziecięcej

- Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie endokrynologii

- Lekarz podstawowej opieki zdrowotnej

- Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chorób wewnętrznych


Pielęgniarka lub położna, o której mowa w art. 15a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej, przez okres do 6 miesięcy od dnia określonego w dokumentacji medycznej

 

Zestawy infuzyjne do osobistej pompy insulinowej w ilości 10 sztuk miesięcznie są refundowane dla wszystkich diabetyków z cukrzycą typu 1.
Dla pacjentów do 26 roku życia i kobiet ciężarnych przysługująca kwota refundacji to: 

- 300 zł - kwota refundacji przysługująca przy zleceniu na 1 miesiąc (dopłata 0 zł)

- 600 zł - kwota refundacji przysługująca przy zleceniu na 2 miesiące (dopłata 0 zł)

- 900 zł - kwota refundacji przysługująca przy zleceniu na 3 miesiące (dopłata 0 zł)


Dla osób powyżej 26 roku życia z cukrzycą typu 1 refundacja jest częściowa. Udział własny świadczeniobiorcy wynosi 30%, dlatego przysługująca kwota refundacji to:

- 210 zł - kwota refundacji przysługująca przy zleceniu na 1 miesiąc (dopłata 90 zł)

- 420 zł - kwota refundacji przysługująca przy zleceniu na 2 miesiące (dopłata 180 zł)

- 630 zł - kwota refundacji przysługująca przy zleceniu na 3 miesiące (dopłata 270 zł)

Lista osób uprawnionych do wystawienia Zlecenia za zaopatrzenie w wyroby medyczne:


Dla osób do 26 roku życia:

- Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie diabetologii

- Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie pediatrii

- Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie endokrynologii i diabetologii dziecięcej

- Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie endokrynologii

- Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie perinatologii

- Lekarz podstawowej opieki zdrowotnej


Pielęgniarka lub położna, o której mowa w art. 15a ust. 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej

Kontynuacja zlecenia przez pielęgniarkę lub położną przez okres do 6 miesięcy od dnia określonego w dokumentacji medycznej


Dla osób powyżej 26 roku życia:

- Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie diabetologii

- Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chorób wewnętrznych

- Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie endokrynologii

- Lekarz podstawowej opieki zdrowotnej


Pielęgniarka lub położna, o której mowa w art. 15a ust. 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej

Kontynuacja zlecenia przez pielęgniarkę lub położną przez okres do 6 miesięcy od dnia określonego w dokumentacji medycznej


Dla kobiet ciężarnych:

- Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie diabetologii

- Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie położnictwa i ginekologii

- Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie endokrynologii ginekologicznej i rozrodczości

- Lekarz podstawowej opieki zdrowotnej


Pielęgniarka lub położna, o której mowa w art. 15a ust. 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej

Kontynuacja zlecenia przez pielęgniarkę lub położną przez okres do 6 miesięcy od dnia określonego w dokumentacji medycznej 

  

Sensory/elektrody do Systemu Ciągłego Monitorowania Glikemii w czasie rzeczywistym (CGM-RT) są refundowane w ilości 4 sztuk miesięcznie dla osób do ukończenia 26 roku życia z cukrzycą typu I leczonych przy pomocy pompy insulinowej, z nieświadomością hipoglikemii (brakiem objawów prodromalnych hipoglikemii, z wykluczeniem hipoglikemii poalkoholowej). Udział własny Świadczeniobiorcy wynosi 30%, dlatego przysługująca kwota refundacji to:

- 420 zł - kwota refundacji przysługująca przy zleceniu na 1 miesiąc (dopłata 180 zł)

- 840 zł - kwota refundacji przysługująca przy zleceniu na 2 miesiące (dopłata 360 zł)

- 1260 zł - kwota refundacji przysługująca przy zleceniu na 3 miesiące (dopłata 540 zł) 


Lista osób uprawnionych do wystawienia Zlecenia na zaopatrzenie w sensory to:

- Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie diabetologii

- Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie pediatrii

- Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie endokrynologii i diabetologii dziecięcej

- Lekarz podstawowej opieki zdrowotnej

- Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chorób wewnętrznych


Pielęgniarka lub położna, o której mowa w art. 15a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej, przez okres do 6 miesięcy od dnia określonego w dokumentacji medycznej

 

Transmitery/nadajniki do Systemu Ciągłego Monitorowania Glikemii w czasie rzeczywistym (CGM-RT) są refundowane w ilości 1 sztuka raz na 8 miesięcy dla osób do ukończenia 26 roku życia z cukrzycą typu I leczonych przy pomocy pompy insulinowej, z nieświadomością hipoglikemii (brakiem objawów prodromalnych hipoglikemii, z wykluczeniem hipoglikemii poalkoholowej). Udział własny Świadczeniobiorcy wynosi 30%, dlatego przysługująca kwota refundacji to:


- 700 zł - kwota refundacji przysługująca przy zleceniu raz na 8 miesięcy (dopłata zależna od rodzaju transmitera, minimum 300 zł)


Lista osób uprawnionych do wystawienia Zlecenia na zaopatrzenie w transmitery to:

- Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie diabetologii

- Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie endokrynologii i diabetologii dziecięcej


Kontynuacja zlecenia przez lekarza posiadającego specjalizację w dziedzinie pediatrii lub chorób wewnętrznych, lub lekarza podstawowej opieki zdrowotnej